Tijdig financieel inzicht, juist aan het begin van een nieuw jaar

begin van het nieuwe jaar

Tijdig financieel inzicht, juist aan het begin van een nieuw jaar

Tijdig financieel inzicht is voor elke bestuurder of DGA van essentieel belang om een organisatie effectief aan te sturen. Het einde van boekjaar 2020 biedt een uitgelezen kans om compleet inzicht te krijgen in de financiële situatie. Hiermee krijg je namelijk een volledig beeld van de cijfers van het gehele jaar en de financiële gezondheid van je bedrijf.

Hoe eerder je dit financiële inzicht in beeld hebt, des te eerder je aan de slag kunt met een visie en beleid voor het nieuwe jaar. En daarmee een gezonde financiële toekomst voor je organisatie te bewerkstelligen. Elke dag die je langer wacht met het bestuderen van de cijfers levert extra onnodig risico’s op.

Wacht niet op de accountant

Een valkuil van veel bestuurders is dat zij wachten op de jaarrekening van de boekhouder of accountant. Een jaarrekening is zeker een bruikbaar document, maar is meestal pas in de loop van het voorjaar van het nieuwe boekjaar beschikbaar. Met een uitstelregeling kan deze termijn zelfs oplopen tot het einde van het nieuwe boekjaar.

Dat betekent dat je als bestuurder een behoorlijk aantal maanden in onzekerheid verkeert over de gerealiseerde prestaties van het meest recente boekjaar. Als je wacht op je accountant heb je in deze maanden als bestuurder of DGA dus geen mogelijkheid om financieel te sturen op basis van de meest actuele cijfers.

Zonder de garantie van voldoende cashflow en financiering kan dit in onzekere tijden een extreem risico vormen voor de toekomst van een organisatie.

Concrete richtlijnen en handvatten

Als je al in januari volledig inzicht hebt in de financiën van afgelopen jaar, kun je hiermee tijdig een (bijgestelde) prognose voor het komende jaar opstellen. Hierdoor geef je de organisatie concrete richtlijnen en handvatten om op te koersen.

Houd hierbij ook rekening met de strategische visie en mogelijke ontwikkelingen in het nieuwe boekjaar en baseer je niet alleen op feiten uit het verleden.

Reken de mogelijke effecten van marktomstandigheden op je businessmodel door wat betreft resultaat, liquiditeitsverloop en eventuele financieringsbehoefte. Hiermee krijg je zicht op de financiële effecten in de toekomst. Dit geeft jou als bestuurder een gerust gevoel.

Liquiditeit als belangrijkste stuurvariabele

Zorg dus dat je alvast met de voorlopige cijfers aan de slag gaat. Liquiditeit is de belangrijkste stuurvariabele voor beleid in deze hectische tijden. Gebruik deze als basis voor het maken van een liquiditeitsprognose voor het nieuwe boekjaar. Je hoeft echt niet te wachten op de jaarrekening, omdat het saldo namelijk niet verandert. Het liquiditeitssaldo lees je af aan de hand van de meest actuele cijfers of anders het banksaldo.

Financieel management

Het is tegenwoordig een fluitje van een cent om geautomatiseerd en snel helder financieel inzicht te krijgen in de  stand van zaken. Financial intelligence-tools bieden ondersteuning bij het maken van prognoses en liquiditeitsvoorspellingen. Ook berekenen en interpreteren ze kengetallen automatisch.

Ik raad je van harte aan om je eens te oriënteren op deze ontwikkelingen en te bekijken of deze van toepassing kunnen zijn voor jouw eigen organisatie.

Hiermee kun je het jezelf als bestuurder of DGA een stuk gemakkelijker maken. Én je houdt tijd over om resultaten bijtijds te analyseren en prognoses te maken voor het nieuwe jaar, inclusief eventuele scenario’s. Zo kun je veel eerder zeker zijn van een haalbaar beleid en dito strategie.

Deel dit artikel:
Door Dagmar van Eijs
avatar image
Factview werkt op basis van maatschappelijke impact bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij ondersteunen onze klanten bij het realiseren van een succesvolle en duurzame organisatie. Wij streven voor al onze klanten naar een optimale balans in financieel resultaat in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering, ontplooiing van mensen en een positieve bijdrage voor alle stakeholders van de organisatie, waaronder milieu en klimaat. Neem gerust contact op als je een keer vrijblijvend van gedachten wilt wisselen. Via info@factview.nl of bel 085 – 0479 500 en vraag naar Dagmar van Eijs.