Maak/houd je organisatie financieel gezond

‘Helft ondernemers heeft liquiditeitsproblemen’, luidt de kop van bijgaand artikel in het vakblad Financieel Management. Nog steeds geeft ongeveer een kwart van de ondernemers aan dit ‘op te lossen’ door zichzelf geen of weinig salaris uit te keren. Een online financial intelligence systeem kan helpen om in de toekomst betere beslissingen te nemen die ten goede komen aan de financiële gezondheid van je organisatie.

Het einde van boekjaar 2022 biedt een uitgelezen kans om compleetinzichtte krijgenin de financiële situatie. Hiermee krijg jenamelijk een volledig beeld van de cijfers van het gehele jaarende financiële gezondheid van jebedrijf.

Hoe eerder je dit financiële inzichtin beeldhebt, des te eerder je aan de slag kunt met een visie en beleid voor het nieuwe jaar. En daarmeeeen gezonde financiële toekomst voor je organisatie te bewerkstelligen.Elkedag die je langer wacht met het bestuderen van de cijferslevertextra onnodigrisico’sop.

Financieel management
Het is tegenwoordig een fluitje van een cent om geautomatiseerd en snel helder inzicht te krijgenin definanciële stand van zaken. Financial intelligence-tools bieden ondersteuning bij het maken van prognoses en liquiditeitsvoorspellingen. Ook berekenen en interpreteren ze kengetallen automatisch.

Hiermee kun je het jezelf als bestuurder ofDGA een stuk gemakkelijker maken. Én je houdt tijd over om resultaten bijtijdsteanalyserenen prognoseste maken voor het nieuwe jaar, inclusief eventuele scenario’s.Zo kun je veel eerder zeker zijn van eenhaalbaarbeleid en ditostrategie.

Onze gespecialiseerde adviseurs helpen je graag om meer overzicht te krijgen in finance, strategie en businessmodellen. Bel ons op 085 – 0479 – 501 of mail rudy@factview.nl. Dan maken we een afspraak voor een intakegesprek en/of een demo. Je bent welkom; we leren je graag kennen. 

https://financieel-management.nl/artikelen/helft-ondernemers-heeft-liquiditeitsproblemen/

Tijdig overzicht en compleet financieel inzicht?

Factview maakt het eenvoudig

Deel dit artikel:
Door Dagmar van Eijs
avatar image
Factview werkt op basis van maatschappelijke impact bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij ondersteunen onze klanten bij het realiseren van een succesvolle en duurzame organisatie. Wij streven voor al onze klanten naar een optimale balans in financieel resultaat in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering, ontplooiing van mensen en een positieve bijdrage voor alle stakeholders van de organisatie, waaronder milieu en klimaat. Neem gerust contact op als je een keer vrijblijvend van gedachten wilt wisselen. Via info@factview.nl of bel 085 – 0479 500 en vraag naar Dagmar van Eijs.