Leve de opportunist, lang leve de realist!

Leve de opportunist, lang leve de realist!

Om te ondernemen is een positieve instelling broodnodig. Zelfs een klein beetje bluf kan handig zijn, als je maar eerlijk blijft. Maar als cijfermens die veel ondernemers spreekt en veel bedrijven van binnen ziet, wil ik waarschuwen voor te rooskleurig denken. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Kudos voor alle optimistische ondernemers! Maar optimisme kán doorslaan in opportunisme. Gaat het minder voorspoedig met de onderneming, dan zie ik vaak het volgende gedrag: eerst kop in het zand, wegkijken van de problemen, afwachten, daarna wanhopig de boel zelf proberen te (re)organiseren. En pas als het écht niet meer gaat hulp van derden inroepen. Nagenoeg altijd pas in een laat, zeg maar gerust té laat stadium. Dan is het kwaad meestal al geschied en is het te laat om het tij te keren.

Op rolletjes
Dit geldt niet alleen voor kleinere bedrijven en organisaties. Ook bij grotere MKB-ondernemingen met enige tientallen miljoenen omzet en meerdere werknemers loopt zelden echt iets op  rolletjes. Er komt alleen nog meer organisatie en coördinatie bij kijken. De financiële stromen en consequenties zijn daar zodanig ingewikkeld dat het lastig is om het overzicht te behouden. ERP-systemen, logistieke gegevens en de administratieve afhandeling daarvan lopen achter of, erger nog, zijn verkeerd ingeregeld, zodat de financiële gevolgen pas veel later duidelijk worden.

Goed ondernemerschap
Net als in het gewone leven gebeurt er ook zakelijk van alles buiten onze macht. Onze omgeving is bij lange na niet maakbaar. Er zullen zich altijd situaties voordoen die anders of  ontwrichtend zijn, waar je zelf geen oplossing voor hebt. Als je dat als ondernemer beseft, vul je ‘goed ondernemerschap’ nog veel beter in. Dan kijk je over je eigen grenzen heen en realiseer je je dat je ook maar een mens bent met een mix van capaciteiten.

Bovendien: je hoeft niet alles zelf op te lossen. Op sommige vlakken van de bedrijfsvoering kun je beter je portemonnee trekken om je te laten bijstaan. Niet alleen in dreigende situaties. Juist óók in groeisituaties. Om groei te beheersen moet je deze groei altijd begeleiden.
Oftewel: om een dreigende situatie te keren, moet je investeren in de juiste ondersteuning. En om in groei te faciliteren moet je investeren in alles wat uit deze groei voortkomt (beheersing van logistiek, processen, ICT- systemen, mensen en financiering).

Kom in actie
In beide gevallen staan twee actiepunten centraal: snel inzicht krijgen in je financiële situatie. Natuurlijk niet alleen in de huidige situatie, maar ook voor de toekomst. Daarmee overzie je je  status quo, het geeft rust en je kunt nadenken over noodzakelijke acties.
Tweede actie: het aantrekken van een goede en juiste adviseur die je kan helpen met de bedrijfsvoering en met strategie. Iemand met een scherpe, realistische blik, creativiteit en geweldige praktijkervaring. Die mensen in je organisatie met elkaar kan verbinden om het werk (anders) te doen. Er zullen de nodige scenario’s voorbijkomen, voor de beste route naar succes. Dus goede kennis over financiële gevolgen en strategisch inzicht is een must.
Hierbij een tip: maak er werk van door wie je je wilt laten ondersteunen. Dit bepaalt echt het succes van al je inspanningen.

Struisvogelaanpak
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Want één ding is zeker: als je te laat bijstuurt, kost dat je altijd een factor 100 of zelfs 1000 meer dan je op voorhand laten bijstaan of je  organisatie op verschillende risico’s laten doorlichten. Helaas eindigt die struisvogelaanpak vaak in een faillissement. Dan ben je letterlijk alles kwijt.

Dat ene paard
Vergelijk het met beleggen: als je belegt is het belangrijkste advies dat je je portefeuille moet spreiden om niet op 1 paard te wedden. Dat kost je meer geld, omdat je meer kosten maakt en  met minder rendement genoegen neemt. Maar je zorgt er op die manier wel voor dat je je vermogen behoudt.
Feitelijk is je eigen onderneming dat ene paard. Om ook hier het risico te spreiden, moet je zorgen dat je veel meer doet aan risicobeheersing.

Verder praten?
Eens verder praten over dit onderwerp? Benieuwd hoe Planning Company en Factview, onze financial intelligence-oplossing, jou kan helpen de ontwikkelingen van je organisatie te  beheersen? Neem vrijblijvend contact op met Rudy van Duijvenvoorde: 085 – 0479 505 of info@factview.nl. We leren je graag kennen.

Dagmar van Eijs, oprichter Factview 

Deel dit artikel:
Door Dagmar van Eijs
avatar image
Factview werkt op basis van maatschappelijke impact bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij ondersteunen onze klanten bij het realiseren van een succesvolle en duurzame organisatie. Wij streven voor al onze klanten naar een optimale balans in financieel resultaat in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering, ontplooiing van mensen en een positieve bijdrage voor alle stakeholders van de organisatie, waaronder milieu en klimaat. Neem gerust contact op als je een keer vrijblijvend van gedachten wilt wisselen. Via info@factview.nl of bel 085 – 0479 500 en vraag naar Dagmar van Eijs.