EEN CONSOLIDATIE MAKEN: WAAROM EN HOE?

Consolidatie

CONSOLIDEREN ÍS TE LEREN…MAAR LAAT HET LIEVER AAN FACTVIEW OVER.

Consolidatie is het samenvoegen van de cijfers (winst- en verliesrekening, balans) van meerdere bedrijven. Dat doe je om een totaaloverzicht te krijgen van de financiële resultaten van de holding of de complete organisatie. Vaak is een bedrijf opgeknipt in allerlei juridische entiteiten (BV’s en dergelijke of stichtingen). Al die juridische entiteiten hebben een afwijkende juridische opzet, vaak ook met diverse aandeelhouders, een ander verdienmodel, en in de regel ook een verschillende administratieve inrichting. (Zeker als het buitenlandse entiteiten betreft. Dan spelen nog meer zaken een rol, zoals vreemde valuta.)

Het voordeel van consolideren is dat je daarmee overzicht creëert over de totale financiële gang van zaken. Dat maakt het tevens mogelijk om de financiële prestaties of stand van zaken van de onderlinge bedrijven met elkaar te vergelijken. Dat laatste is vooral interessant als er in de groep vergelijkbare bedrijven actief zijn. Denk daarbij aan bedrijven met verschillende vestigingen met exact dezelfde bedrijfsactiviteiten.

Intercompany boekingen

Het klinkt eenvoudig: dan tel je toch al die financiële cijfers bij elkaar op? In de praktijk is er echter vaak sprake van intercompany boekingen: economische transacties, bijvoorbeeld een verkooptransactie, tussen twee bedrijven binnen de groep/holding. Om een zuiver beeld te behouden van de financiële ontwikkeling van een groep moeten deze intercompany transacties tegen elkaar worden weggestreept. In een eenvoudige Excel-sheet kun je de grootboekrekeningen weliswaar naast elkaar zetten en bij elkaar optellen, maar vervolgens moet je bekijken hoe die intercompany transacties eruit zien.

Dit proces komt elke maand terug, want het is voor de rapportage aan het bestuur van belang om een juist en volledig inzicht te bieden. En uiteraard voor de jaarrekening en de fiscale aangifte, waarbij elk jaar weer anders is.

Dat kost elke maand ontzettend veel tijd en is behoorlijk foutgevoelig. 

Consolidatiemodule van Factview

U voelt ‘m al aankomen: Factview verzorgt die financieel-administratieve kant voor uw organisatie. Met onze consolidatiemodule maken wij het voor bedrijven en stichtingen ongelooflijk eenvoudig. De consolidatiemodule telt alle relevante cijfers bij elkaar op, waardoor je in één oogopslag alle posten naast elkaar ziet (transparant!). Niet alleen de totalen, maar álle mutaties van de onderliggende bedrijven. 

In de consolidatiemodule binnen de Factview-applicatie vink je alle bedrijven aan waarvoor je het overzicht wilt. Met één druk op de knop voeg je deze bedrijven bij elkaar, inclusief koersen ― voor bedrijven met consolidatie van buitenlandse entiteiten in vreemde valuta. Vervolgens kun je de cijfers van alle bedrijven van de consolidatie nader analyseren, onderling vergelijken, uitsplitsen op kostenplaats of project, vergelijken met begroting of budget, etc. 

Voor het toevoegen van intercompany en eliminatie boekingen is Factview uiterst flexibel. Via speciale templates worden deze posten toegevoegd in de verschillende entiteiten, en/of in een aparte eliminatie-entiteit. Deze templates kunnen op maat worden aangepast en volledig afgestemd op de situatie van de gebruiker. Factview haalt vervolgens alle relevante cijfers boven water en slaat aan het rekenen (niet alleen de actuele cijfers, maar desgewenst ook de begrotingen/budgetten en eventuele prognoses).

Actuele cijfers, doorlopend inzicht

Factview werkt op maandbasis, dus ook de rapportages en geconsolideerde bedragen vinden maandelijks plaats. Je hoeft alleen maar elke maand vanuit de verschillende administraties de cijfers op te halen, de eliminaties aan te vullen en dan ben je weer helemaal bij. Alle cijfers zijn dan actueel en je hebt doorlopend inzicht op consolidatieniveau. Managers houden overzicht via de meekijkfunctie of kunnen een bijgestelde resultaatprognose of liquiditeitsprognose maken voor de toekomst. Het maken van een liquiditeitsprognose in Factview kan zelfs op dagbasis.

Dát is de kracht van Factview: snel, flexibel en accuraat een volledig geconsolideerde winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht geïntegreerd met begrotingen, opgesplitst naar kostenplaatsen of projecten. 

 

Deel dit artikel:
Door Dagmar van Eijs
avatar image
Factview werkt op basis van maatschappelijke impact bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij ondersteunen onze klanten bij het realiseren van een succesvolle en duurzame organisatie. Wij streven voor al onze klanten naar een optimale balans in financieel resultaat in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering, ontplooiing van mensen en een positieve bijdrage voor alle stakeholders van de organisatie, waaronder milieu en klimaat. Neem gerust contact op als je een keer vrijblijvend van gedachten wilt wisselen. Via info@factview.nl of bel 085 – 0479 500 en vraag naar Dagmar van Eijs.