De impact van corona, en nu?

De Impact Van Corona, en nu?

We zitten midden in een tweede coronagolf.

De eerste golf was al lastig voor veel bedrijven en de privésituatie van vele mensen. De tweede golf brengt ongetwijfeld nog meer onheil. De maatregelen veranderen constant en bedrijven balanceren tussen open blijven en moeten sluiten. Voor bedrijven speelt opnieuw de onzekerheid over de stagnatie van de afzet en het verlies van inkomsten. De kosten lopen door en het verlies stapelt zich op, regeling of geen regeling, want deze dekt de kosten natuurlijk nooit.  

Hoe kun je hiermee omgaan?

Het is naar mijn idee vooral belangrijk om rustig te blijven en niet alleen in nadelen en doemscenario’s te gaan denken. Positief blijven en nadenken hoe het ook anders kan. In de tussentijd proberen te genieten van  de positieve kanten – hoe klein dan ook – die deze tijd biedt. Bijvoorbeeld dat je meer contact met je gezin, je partner en/of je kinderen hebt. Door je te realiseren dat we met z’n allen gezamenlijk voor dezelfde situatie staan. Dat er nu energie vrij kan komen om nieuwe dingen te bedenken en anders te gaan handelen. Dat er ook keuzes kunnen worden gemaakt met grote impact voor onze maatschappij. Bijvoorbeeld door de toegenomen aandacht voor ‘groener’ denken en doen. Het toegenomen besef dat mensen veel meer aandacht verdienen en dat onze economieën wel heel erg winstgedreven zijn geworden. Het besef dat de aandacht voor geld voor veel mensen belangrijker is geworden dan aandacht voor je naasten en medemens, of de aandacht voor de ‘kleinere’ dingen in het leven, die het leven juist zo waardevol maken. 

In bedrijven wordt veelal lineair gedacht. Het gaat steeds ietsje beter of ietsje slechter, totdat er ergens een keerpunt komt. Dan spreken we van een trendbreuk. Maar het leven is geen rechte lijn. Alles is voortdurend in beweging, in golven met pieken en dalen en nooit in rechte lijnen. Deze tweede coronagolf vraagt dus om grote veranderingen. 

De bedreigingen die veel bedrijven op dit moment meemaken zijn grillig en onvoorspelbaar. Ze spelen zich af op onbekend terrein en dat maakt bang en onzeker. Veel bedrijven hebben niet direct een antwoord of een oplossing en anticiperen is ook lastig. Ze zitten in een dal en dat vraagt om nieuwe inzichten, kennis en bewustwording om de situatie weer te kunnen ‘over’zien. Mogelijke oplossingen en nieuwe plannen die uitvoerbaar zijn in deze nieuwe situatie zijn nodig om weer positieve energie te genereren waarmee we deze grillige tijd kunnen doorstaan. 

Bedrijven moeten vooruit naar de situatie van morgen en de manier van handelen afstemmen op de komende tijd.

Factview adviseert en ondersteunt bedrijven vanuit een positieve blik op de toekomst. We zijn erop gericht om de energie in bedrijven weer te laten vrijkomen. Niet alleen door een (grondige) analyse van de huidige situatie en focus op toekomstige ontwikkelingen. Maar juist in combinatie met het bedenken van goed doordachte plannen voor een vernieuwde aanpak, inclusief het doorrekenen van de uitvoering hiervan. Haarscherp wordt inzicht in alle kosten en opbrengsten, liquiditeitsstromen en alle onzekerheden en effecten van verschillende scenario’s in kaart gebracht. Dat geeft vertrouwen en weer nieuwe energie! 

Ga dus niet stilzitten of je vertwijfeld afvragen of het nog wel de moeite waard is om door te gaan. Er zijn vele opties denkbaar en stoppen is nog lang niet aan de orde! Factview denkt graag mee om scenario’s te ontwikkelen waarmee er weer ruimte komt voor overzicht en positief handelen. 

Ondernemers en bestuurders zijn we graag van dienst. Geef ons gerust een belletje, óók als de vraag complex of nog niet helemaal helder is. Factview kan je effectief helpen bij de start voor een nieuw begin.

Deel dit artikel:
Door Dagmar van Eijs
avatar image
Factview werkt op basis van maatschappelijke impact bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij ondersteunen onze klanten bij het realiseren van een succesvolle en duurzame organisatie. Wij streven voor al onze klanten naar een optimale balans in financieel resultaat in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering, ontplooiing van mensen en een positieve bijdrage voor alle stakeholders van de organisatie, waaronder milieu en klimaat. Neem gerust contact op als je een keer vrijblijvend van gedachten wilt wisselen. Via info@factview.nl of bel 085 – 0479 500 en vraag naar Dagmar van Eijs.