Hoe overleef ik de volgende crisis?

Als ondernemer en bestuurder nu en in de toekomst succesvol zijn vereist continue alertheid. Ook moet je je je beslissingen baseren op adequate informatie. Met deze informatie kun je precies zien welk beleid en welke maatregelen tot een gewenst resultaat leiden en welke juist niet. Deze informatie, waarin de toekomst centraal staat, heeft betrekking op de gehele organisatie en moet vertaald worden naar financiële cijfers. Dat vinden veel ondernemers lastig. Het is makkelijker om te focussen op de gerealiseerde resultaten in de boekhouding en die te vergelijken met de begroting. Maar hoe ga je het aanpakken als daartussen steeds grotere verschillen te zien zijn?

Het belang van een goede sparringpartner

Mijn ervaring met tientallen ondernemers heeft me geleerd dat je dit het beste met een sparringpartner kunt tackelen. Dat is iemand die je vertrouwt, die in staat is om jou én je business te begrijpen en daardoor de juiste vragen kan stellen, en die de uitkomsten kan vertalen in een solide financiële prognose. Dit vergt een investering in tijd en geld, maar hiervoor krijg je heel veel waarde terug, hoor ik terug van veel ondernemers.
Wás het maar zo eenvoudig… De combinatie van genoemde eigenschappen is namelijk vrij uitzonderlijk. Financiële prognoses zijn er in alle soorten en maten. Vindt maar eens iemand die jou en je business echt begrijpt en strategisch en operationeel tot in de kleinste details kan meedenken.

  • Tweerichtingsverkeer
  • Talent
  • Vakmanschap

Om tot een toekomstbestendig businessmodel met bijbehorend plan van aanpak en een solide, complete, onderbouwde prognose te komen, zijn tweerichtingsverkeer, talent en vakmanschap nodig. Visies, aannames, vaak vastgeroeste ideeën zijn onderwerp van gesprek en moeten beoordeeld of afgebroken worden. Het gaat om vragen, dóórvragen en antwoorden kunnen beoordelen op financiële consequenties en deze op een haalbare tijdshorizon kunnen plaatsen.

Hoe vertaal je verwachtingen naar euro’s?

TIP: je kunt dit het beste doen door je verwachtingen te vertalen naar activiteiten, naar een tijdschema en in euro’s. De vertaling in euro’s maakt duidelijk of de activiteiten en planning haalbaar zijn. Zo niet, dan moeten óf de activiteiten óf de tijdhorizon worden aangepast. Net zolang totdat een financieel haalbare situatie ontstaat.

Bij elke aanpassing moet een nieuwe financiële berekening worden gemaakt die aansluit op de actuele financiële situatie. Deze moet minimaal de winst- en verliesrekening, balans, kasstroom- en liquiditeitsprognose bevatten, voor minimaal één, maar liever twee of drie jaar. Dat is de perfecte manier om een compleet overzicht te krijgen van de timing en integratie van alle bedrijfsactiviteiten.

Het verleden hoeft niets te zeggen over de toekomst

Dat vergt moed en openheid van beide partijen. Alleen dan wordt duidelijk wat de strategie moet zijn. Die bovendien laat zien of het financieel haalbaar is. Wordt dit proces niet goed doorlopen, dan is het zonde van de tijd, het geld en de energie. Zo is bijvoorbeeld het separaat opstellen van cijfers alleen, of nog erger, deze simpelweg doortrekken op basis van het verleden, volkomen zinloos. Corona toont aan dat het verleden werkelijk niets hoeft te zeggen over de toekomst. Dus: werk aan de winkel!

Continu observeren en leren

Hoe goed je aanpak, financiële rapportages en risicomanagement ook zijn, het is een proces waarin je continu alert moet blijven en continu moet blijven observeren en leren. Iets dat vandaag nog niet bestaat, kan morgen ineens prominent aanwezig zijn. Dat hebben we – sterker dan ooit tevoren – gezien met de uitbraak van het coronavirus. Een aantal bedrijven pikte de signalen uit China en Italië op en is actie gaan ondernemen door bijvoorbeeld hun processen aan te passen of door extra inkopen te doen of te gaan nadenken over alternatieve handelswijzen. Andere organisaties hebben de corona-impact onderschat en dachten dat het wel zou overwaaien. Zo kun je een voorsprong opbouwen door ook nieuwe ontwikkelingen direct in je risicomanagement te betrekken.

Hoe maak je het onvoorspelbare minder onvoorspelbaar?

Er zullen altijd onvoorspelbare zaken zijn, maar je kunt deze wel minder onvoorspelbaar maken. Door de inzet van moderne managementinformatiesystemen kun je al je kpi’s en kengetallen voortdurend monitoren. Gespecialiseerde systemen bieden de mogelijkheid om snel en gedegen kwalitatieve prognoserapportages te maken, waarmee de toekomst op basis van scenarioanalyses inzichtelijk kan worden gemaakt. Alleen de input hoeft dan nog maar te worden bepaald. Het afbreukrisico op verkeerde of foutieve berekeningen is daarmee geëlimineerd. De berekeningen maken snel de consequenties van aannames en trendbreuken en andere afwijkingen duidelijk. Zo ben je beter in staat om de impact van mogelijke veranderingen in te schatten en tot een vernieuwde en financieel haalbare strategie te komen. Snelheid in combinatie met betrouwbare uitkomsten is hierbij is van hoge prioriteit.

Brancheoverstijgende kansen zien

Hoeveel negatieve impact de coronacrisis op de meeste bedrijven ook heeft gehad, we zien toch ondernemers die goed hebben ingespeeld op de ontwikkelingen. Zij hebben buiten hun normale blikveld gekeken, hun bedrijfsmodel opnieuw uitgevonden en hun kans gegrepen. Zo heeft scheepsbouwer Damen ShipYards, samen met drie andere bedrijven, een snorkelmasker getransformeerd tot een herbruikbaar masker voor zorgpersoneel dat coronapatiënten behandelt. De rechtbank Gelderland gaat zittingen behandelen in de schouwburg van Arnhem. Doordat de rechtbanken coronaproof zijn gemaakt is er minder plaats in de gerechtsgebouwen. Om toch meer zaken af te kunnen handelen, wijken rechters uit naar de nabijgelegen theaterzaal in Stadstheater Arnhem. Hiermee is een oplossing bedacht voor beide organisaties. Zo zie je maar hoeveel moois er kan gebeuren als je niet alleen kijkt naar je eigen branche, maar ook over muurtjes heen probeert te kijken.

Verder praten?

Eens verder praten over dit onderwerp? Of benieuwd hoe Factview en onze Financial Intelligence-oplossingen jou kunnen helpen de ontwikkelingen van je onderneming te beheersen? Wij helpen organisaties om sneller betere beslissingen te nemen met een positieve en maatschappelijke impact op resultaat, bedrijfsvoering, mensen en de maatschappij.

Neem gerust vrijblijvend contact op via 085 – 0479 505 en vraag naar Dagmar van Eijs. Of mail me op dagmar@factview.nl. Je bent van harte welkom.

Deel dit artikel:
Door Dagmar van Eijs
avatar image
Factview werkt op basis van maatschappelijke impact bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij ondersteunen onze klanten bij het realiseren van een succesvolle en duurzame organisatie. Wij streven voor al onze klanten naar een optimale balans in financieel resultaat in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering, ontplooiing van mensen en een positieve bijdrage voor alle stakeholders van de organisatie, waaronder milieu en klimaat. Neem gerust contact op als je een keer vrijblijvend van gedachten wilt wisselen. Via info@factview.nl of bel 085 – 0479 500 en vraag naar Dagmar van Eijs.