Wat is consolidatie?

Consolidatie is het samenvoegen van de cijfers (winst- en verliesrekening, balans) van meerdere bedrijven. Dat doe je om een totaaloverzicht te krijgen van de financiële resultaten van de holding of de complete organisatie. Vaak is een bedrijf opgeknipt in allerlei juridische entiteiten (BV’s en dergelijke of stichtingen).

Al die juridische entiteiten hebben een afwijkende juridische opzet, vaak ook met diverse aandeelhouders, een ander verdienmodel, en in de regel ook een verschillende administratieve inrichting (Zeker als het buitenlandse entiteiten betreft. Dan spelen nog meer zaken een rol, zoals vreemde valuta.)

Voordelen van consolidatie

Het voordeel van consolideren is dat je daarmee overzicht creëert over de totale financiële gang van zaken. Dat maakt het tevens mogelijk om de financiële prestaties of stand van zaken van de onderlinge bedrijven met elkaar te vergelijken.

Dat laatste is vooral interessant als er in de groep vergelijkbare bedrijven actief zijn. Denk daarbij aan bedrijven met verschillende vestigingen met exact dezelfde bedrijfsactiviteiten.

Valkuilen van consolidatie

Het klinkt eenvoudig: dan tel je toch al die financiële cijfers bij elkaar op? In de praktijk is echter vaak sprake van intercompany boekingen: economische transacties, bijvoorbeeld een verkooptransactie, tussen twee bedrijven binnen de groep/holding.

Om een zuiver beeld te behouden van de financiële ontwikkeling van een groep moeten deze intercompany transacties tegen elkaar worden weggestreept. In een eenvoudige Excel-sheet kun je de grootboekrekeningen weliswaar naast elkaar zetten en bij elkaar optellen, maar vervolgens moet je bekijken hoe die intercompany transacties eruit zien.

Dit proces komt elke maand terug, want het is voor de rapportage aan het bestuur van belang om een juist en volledig inzicht te bieden. En uiteraard voor de jaarrekening en de fiscale aangifte, waarbij elk jaar weer anders is. Dat kost elke maand ontzettend veel tijd en is behoorlijk foutgevoelig.

Valkuilen werken met Excel

Consolidatie uitbesteden

U voelt ‘m al aankomen: Factview verzorgt die financieel-administratieve kant voor uw organisatie. Onze consolidatiemodule maakt het voor bedrijven en stichtingen ongelooflijk eenvoudig. De consolidatiemodule telt alle relevante cijfers bij elkaar op, waardoor je in één oogopslag alle posten naast elkaar ziet (transparant!). Niet alleen de totalen, maar álle mutaties van de onderliggende bedrijven voor een bepaalde periode.

Geconsolideerde jaarrekening inclusief koersen

In de consolidatiemodule binnen de Factview-applicatie vink je alle bedrijven aan waarvoor je het overzicht wilt. Met één druk op de knop voeg je deze bedrijven bij elkaar, inclusief koersen ― voor bedrijven met consolidatie van buitenlandse entiteiten in vreemde valuta.

Vervolgens kun je de cijfers van alle bedrijven van de consolidatie nader analyseren, onderling vergelijken, uitsplitsen op kostenplaats of project, vergelijken met begroting of budget, etc.

Geconsolideerde jaarrekening met intercompany transacties

Voor het toevoegen van intercompany en eliminatieboekingen is Factview uiterst flexibel. Via speciale templates worden deze posten toegevoegd in de verschillende entiteiten, en/of in een aparte eliminatie-entiteit. Deze templates kunnen op maat worden aangepast en volledig afgestemd op de situatie van de gebruiker.

Factview haalt vervolgens alle relevante cijfers boven water en slaat aan het rekenen (niet alleen de actuele cijfers, maar desgewenst ook de begrotingen/budgetten en eventuele prognoses).

Consolidatie
liquiditeitsprognose

Liquiditeitsprognose maken

Factview werkt op maandbasis, dus ook de rapportages en geconsolideerde bedragen vinden maandelijks plaats. Je hoeft alleen maar iedere maand vanuit de verschillende administraties de cijfers op te halen, de eliminaties aan te vullen en dan ben je weer helemaal bij. Alle cijfers zijn dan actueel en je hebt doorlopend inzicht op consolidatieniveau.

Managers houden overzicht via de meekijkfunctie of kunnen een bijgestelde resultaatprognose of liquiditeitsprognose maken voor de toekomst. Het maken van een liquiditeitsprognose in Factview kan zelfs op dagbasis.