Financiële rapportage voor de bank, ook als het echt lastig wordt

Als onderneming met een lening of rekening courant zul je jouw bank geregeld financiële rapportages moeten verstrekken om aan te tonen hoe je organisatie ervoor staat. Mochten de resultaten van jouw onderneming tegenvallen, dan zal de bank vaker een financiële rapportage opvragen. Door omstandigheden – bijvoorbeeld de coronacrisis – kunnen je resultaten dusdanig onder druk staan dat je op de afdeling Bijzonder beheer terechtkomt.

Bijzonder beheer is een speciale afdeling van de bank die de levensvatbaarheid van je organisatie beoordeelt. Zij geven aan of er voldoende vertrouwen is in de toekomst van jouw organisatie in relatie tot de uitstaande kredieten. Kortom: de bank heeft zorgen over jouw financiële situatie.

Eerder jurist dan bankier

Bij overplaatsing naar de afdeling Bijzonder beheer verandert een aantal zaken voor jouw onderneming. Je zult ten eerste met toenemende regelmaat informatie moeten aanleveren. Ten tweede krijg je een nieuwe accountmanager. En ten derde kun je worden verplicht een gespecialiseerd ‘recovery’bureau in te huren die de levensvatbaarheid van je organisatie in kaart brengt.

Aangezien Bijzonder beheer haar eigen prioriteiten voorop stelt kun je deze eisen maar beter serieus nemen. De medewerkers van de bank met wie je nu in contact komt zijn ervaren bankiers met een juridische afdeling binnen handbereik. Zij bekijken de omvang van de uitstaande leningen in relatie tot jouw cijfers voornamelijk vanuit de mogelijkheid om uitstaande vorderingen vroegtijdig op te eisen.

Een eerder zo vriendelijke sfeer kan daardoor plots omslaan in strakke handhaving, nieuwe regels en eisen waaraan je als ondernemer of bestuurder moet voldoen. Dat kost energie en… geld. Alleen al het inhuren van een recoverybureau kost rond de € 20.000, inclusief voorschotfacturen die vooraf moeten worden betaald.

Genadeklap voorkomen

Voldoe je niet aan de gestelde eisen, zoals het tijdig aanleveren van financiële rapportages, dan geeft dat een signaal af aan de bank: de zaken zijn niet op orde of je houdt het proces bewust op. Dit negatieve signaal willen we liever voorkomen, aangezien de bank slechts twee opties heeft: ze nemen afscheid van jouw onderneming óf ze vertrouwen op financiële verbeteringen in de toekomst en blijven samenwerken. Bij afscheid nemen komen de kleine lettertjes en de afgegeven zekerheden van de leenovereenkomst aan bod. Daarin staat letterlijk dat de bank de overeenkomst dagelijks kan opzeggen. En dat zou de genadeklap voor je organisatie zijn.

Snel en helder inzicht in je financiën

Om ervoor te zorgen dat de bank voor jouw organisatie nog mogelijkheden ziet is snel handelen geboden. Dus prioriteit nummer 1: per direct goed inzicht krijgen in je financiën. Als je nog geen recoveryadviesbureau hoeft in te schakelen, raad ik je aan om een specialist in de arm te nemen die je hierbij kan helpen. Dat is altijd goedkoper. Dit kan je huidige accountant zijn, maar het liefst een adviseur die ervaring heeft met Bijzonder beheer-afdelingen van banken en jou strategisch kan ondersteunen.

Kom in actie

Geen actie nemen staat gelijk aan het opdoeken van je organisatie. Dat klinkt hard, maar ik wil je op het hart drukken om in actie te komen. Het is dus zaak om je financiën zeer goed op orde te hebben en samen met je adviseur opnieuw je strategie te bepalen. Reken deze financieel door voor minimaal 1 à 2 jaar en bereken daarbij aparte scenario’s voor tegenvallende en optimistische situaties, zodat duidelijk wordt waar je aan toe bent en waar je moet ingrijpen. Toon hierin ook de aflossingen van leningen en de afbouw van het rekening courant, zodat je aan de bank kunt laten zien dat je binnen afzienbare termijn weer positief zult draaien en aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Financiële kengetallen in je financiële rapportage

Voor de maanden daarna blijft het noodzaak om steeds te rapporteren binnen de deadlines van de bank. Neem daarbij ook het verloop van de volgende financiële kengetallen mee in je rapportages: solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit. Zo wordt het de bank snel duidelijk dat er licht aan de horizon gloort.

Deel dit artikel:
Door Dagmar van Eijs
avatar image
Factview werkt op basis van maatschappelijke impact bij de uitvoering van haar dienstverlening. Wij ondersteunen onze klanten bij het realiseren van een succesvolle en duurzame organisatie. Wij streven voor al onze klanten naar een optimale balans in financieel resultaat in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering, ontplooiing van mensen en een positieve bijdrage voor alle stakeholders van de organisatie, waaronder milieu en klimaat. Neem gerust contact op als je een keer vrijblijvend van gedachten wilt wisselen. Via info@factview.nl of bel 085 – 0479 500 en vraag naar Dagmar van Eijs.