ONZE FINANCIËLE EXPERTISE EN KENNIS OVER BEDRIJFSVOERING

Kennis opdoen rondom financiële en strategische issues voor succesvol ondernemen.

FINANCIEEL INZICHT
Hulp nodig bij financieel inzicht? De eenvoudigste en snelste manier om antwoord te krijgen, is het plannen van een belafspraak. Bijvoorbeeld om gedachten uit te wisselen of te sparren over het onderwerp dat jou veel tijd kost en waardoor je wellicht niet verder kunt. Velen weten tenslotte meer dan één. Managementinformatie is ons vak en onze specialiteit.

ANALYSE
Hulp nodig om analyses te maken die inzicht geven in de ontwikkeling van je organisatie en die het meeste effect bereiken? We kunnen je helpen met de start van je aanpak en met best practice-adviezen. Plan een belafspraak in voor een kennismakingsgesprek.

ORGANISATIE
Hulp nodig bij organisatorische vraagstukken? Wil je meer structuur in je organisatie brengen, zoek je hulp bij de financiering en uitvoering van je plannen, twijfel je aan je strategie of businessmodel of deze wel optimaal is? Plan een belafspraak in om te ervaren hoe we jou kunnen ondersteunen bij het vinden van oplossingen.

FINANCIEEL ADVIES, MANAGEMENTINFORMATIE EN KPI’S

Hoogwaardige kennis en actieve ondersteuning om organisaties naar een hoger niveau te tillen.

Door de toegenomen omgevingsdynamiek van vandaag de dag zijn organisaties steeds sterker afhankelijk van betrouwbare en op maat gemaakte managementinformatie om het hoofd boven water te houden. Hierdoor verandert de rol en functie van financiële afdelingen snel. Het moet sneller, efficiënter, beter, meer toegespitst op de specifieke situatie en er moet meer kwaliteit worden geboden, liefst voor hetzelfde geld. Bovendien worden toekomstgerichte informatie en gegevensanalyse steeds belangrijker, aangezien de toekomst steeds minder voorspelbaar wordt.

Factview's adviseurs bieden ondersteuning bij het verkrijgen van optimaal financieel inzicht. Wij ondersteunen bedrijven en organisaties bij het opstellen van rapportages, liquiditeitsprognoses en balansprognoses. Wij maken complete financiële toekomstscans van een organisatie en helpen financiële afdelingen bij het opzetten van een goed en adequaat analyseproces. Ook leveren wij een bijdrage aan het op maat samenstellen van KPI's en managementinformatie, om inzicht te vergroten in de specifieke value drivers van een organisatie.

DATA-OPTIMALISATIE EN HET STRUCTUREREN VAN DE ADMINISTRATIEVE INRICHTING

Hoezo data? Hoezo structuur? Dat is bij ons al lang op orde… toch?

De analisten van Factview bieden ondersteuning bij het op orde krijgen van data. Data is het nieuwe goud voor organisaties. Samen met de beschikbaarheid van goed gekwalificeerd personeel (HR) en de toegang tot financiering vormt het de basis voor toekomstig succes.

Je zou kunnen denken dat de data altijd wel op orde zijn. Niets is echter minder waar. Dat merken wij dagelijks in de praktijk. Het omgaan met data en de beheersing ervan zijn namelijk een van de moeilijkste zaken binnen organisaties. Data moeten allereerst aanwezig zijn en 'op orde' zijn om deze te bewerken en hieruit betrouwbare managementinformatie te maken. Een simpel voorbeeld hiervan is het datumformat. Staat het jaartal vooraan of juist achteraan? Verschillende datumsets zijn op deze manier niet zo gemakkelijk te combineren zonder bewerking. Of neem een Excel-model met de gegevens van de laatste maandrapportage. Dat model is waarschijnlijk al tientallen keren aangepast in de afgelopen maanden. Het automatiseren van deze gegevens is dan ook een uitdaging. Dit geldt ook voor het samenvoegen van uren van projecten en kostenplaatsen in de financiële administratie. Er is een grote kans dat de hiervoor gebruikte codering niet overeenkomt, waardoor waardevolle informatie verloren gaat. Of neem boekingen op kostenplaatsen. In Factview zien we vaak direct welke boekingen nog op kostenplaats geboekt moeten worden, terwijl de klant toch echt in de veronderstelling is dat alles netjes op de kostenplaats is geboekt.

Managementinformatie wordt daardoor niet alleen bepaald door de output, maar begint bij de juiste input. Dat is de kwaliteit van data en de manier waarop organisaties hun data beheersen.

financiele expertise

EFFECTIEF DE BEDRIJFSVOERING, PROCESSEN EN STRATEGIE OPTIMALISEREN

Het Organisatie_Krachten_Model voor inzicht in het functioneren van organisaties.

Financiële resultaten geven vaak aanleiding om verder te kijken dan alleen de processen van de financiële afdeling. Dan kom je direct terecht bij de algehele bedrijfsvoering van de organisatie. Die bestaat uit een breed spectrum van aandachtsgebieden en onderlinge verwevenheid.

Wij hebben daar een oplossing voor, gebaseerd op jarenlange ervaring in het in kaart brengen van organisatiestructuren, processen, mensen en hun rollen. Dit heeft geleid tot ons Organisatie_Krachten_Verbindingsmodel©, een instrument om snel te doorgronden op welk terrein organisaties worstelen met hun functioneren, in de lengte en de breedte. Van de coördinatie van processen tot en met de individuele mens, van werkgebied en cultuur tot en met het businessmodel en de strategie en resultaten.

Wij kunnen bijdragen aan het bewustwordingsproces, door organisaties te helpen herkennen dat er verbeteringen nodig zijn. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een nieuwe visie die actief bijdraagt aan veranderingen, of door teammanagers kennis aan te reiken op basis van best practices bij het verbeteren van processen en resultaten. Onze rol hierbij is bewustmaking, kennisoverdracht, bevordering van samenwerking en het introduceren van nieuw denken en werkwijzen, ondanks de weerstand die dit soms kan oproepen. We streven naar succes voor alle betrokkenen en een goed functionerende organisatie met optimale resultaten voor alle stakeholders.