pamm

Factview is het gesprek aangegaan met de Controller en Manager finance, respectievelijk, Geert Hendricks en Nico van der Heide van Stichting PAMM. Stichting PAMM is een dienstverlener in laboratoriumdiagnostiek voor pathologie en medische microbiologie voor de regio zuidoost Brabant. Zij doen onderzoek voor ziekenhuizen, huisartsen en de GGD. Het maatschappelijke dilemma voor de gehele branche is dat de zorg goedkoper moet. Opschalen en sturen op prijs zijn hierbij van belang. 

“Door Factview kan ik met weinig handelingen begroting, realisatie en prognose op kostenplaats- én afdelingsniveau tegen elkaar afzetten. Daar zit voor mij de toegevoegde waarde van Factview”

De aanleiding van PAMM om Factview in te zetten kwam vanuit de behoefte om hun positie te herijken en om op zeer korte termijn scenario’s door te gaan rekenen. PAMM maakte al gebruik van SAP, Tableau en Excel, maar had behoefte om op eenvoudige en structurele wijze scenario’s uit te halen. “Dan kun je in Excel gaan knutselen, maar dat houd je nooit bij. Het is niet consistent en we wilden wel heel nadrukkelijk de aansluiting hebben met ons systeem, in dit geval SAP. Hulpmiddelen vanuit SAP om overzichten en prognoses te maken waren heel erg beperkt. Factview kan dat wel, daarom is het programma voor ons van toegevoegde waarde. We hebben in de eerste instantie gekeken wat we kunnen met Tableau. Tableau hadden we al als pakket, maar Tableau heeft niet de mogelijkheden om scenario’s te kunnen doorrekenen en ook meteen de vertaalslag te kunnen te maken naar een liquiditeitsprognose. Dus Factview had een aantal pluspunten.”

De ervaring van PAMM met Factview

Volgens Geert is de tijdsbesparing het grootste voordeel van Factview. “Wij zien Factview als een instrument om verder te kunnen gaan bouwen en een stukje bewustzijn te creëren bij de mensen, maar aan de andere kant zien we ook dat we het proces gewoon slimmer hebben ingeregeld. Wij hebben sneller een beeld van de ontwikkeling van kosten op rekening niveau. Als we nu een overzicht willen hoe de kosten ontwikkeling gedurende maanden is geweest dan kunnen we dat zo zien in onze analyse. Dit kunnen we met Factview naast elkaar zien en zo kunnen afwijkingen in maandbedragen in één oogopslag gesignaleerd worden.”

PAMM gebruikt Factview onder andere om overzichten te kunnen maken door middel van de nacalculatie module. Voornamelijk in de tijd op kostenplaatsniveau, zowel op maandniveau en op afdelingsniveau. Om in één oogopslag diepgang weergegeven te hebben. “Anders moest ik dat allemaal uit de toepassing die we gebruikte per kostenplaats overhalen, omzetten naar Excel en ook nog fatsoeneren in Excel. Dit proces is aan menselijke fouten onderhevig doordat je allerlei handelingen met gegevens uitvoert. Door Factview kan ik met weinig handelingen begroting en realisatie tegen elkaar afzetten. Daar zit voor mij de toegevoegde waarde van Factview”, aldus Geert. 

PAMM wil Factview nog op meerdere manieren inzetten, zoals in het gebruik van kengetallen en de verdere ratio’s. Ook zouden zij graag gebruik maken van de nieuwe planningsmodule van Factview om de consequenties van investeringen inzichtelijk maken en zien wat een resultaat doet in de balans. Nico en Geert zijn erg te spreken over de dienstverlening van Factview. Zij zijn vooral tevreden over de persoonlijke ondersteuning. “Als we bellen worden we teruggebeld of worden we meteen geholpen. Er wordt meegedacht en kritisch gekeken. Er is echt de moeite genomen om het bedrijf te leren kennen.” 

Factview maakt jouw bedrijf toekomstbestendig met periodieke inzicht in de cijfers waarmee je ook in hele moeilijke tijden kan sturen. De applicatie wacht enkel nog op jouw data. Zodra de boekhouding in orde is weet Factview de rapportages te tonen. Meld je hier aan voor een DEMO.